Områder i Moss - En kort bsekrivelse av valg av områder - hvorfor og oversikt - mer tekst kommer her .

Den nære sentrumshistorien fra 1999 – 2006.

I det etterfølgende gis en kort oversikt over det sentrumsplanarbeidet som ble igangsatt i 1999 og som bystyret har behandlet både i 2001 og i 2006.

Utviklingstrekk
Et bærende element for utviklingen av Moss er den nær tilknytning til Stor Oslo. Dette med bakgrunn i de bedrede kommunikasjonene på vei og jernbane. Befolkningsutviklingen dokumenterer dette. Moss kommune har hatt en stabil befolkningsøkning i perioden 2001-2006.vbGjennom behandling av både nasjonale -, regionale - og kommunale planer legges det stor politisk tyngde for å få forståelse for trafikkproblemene knyttet til Moss sentrum og behovet for betydelige statlige investeringer både i forhold til jernbane og fergetrafikk.

Som mange andre norske byer har også Moss vokst fram på de betingelser naturgrunnlaget har gitt som forutsetning. Mulighetene for å utnytte fossekraften, strategisk plassering med gode kommunikasjoner til lands ved at Kongeveien gikk over Mosselva(Morsa) mot Rygge. De nære forbindelsen til Oslofjorden og gode havneforhold i Mossesundet ga et meget godt grunnlag for en tettstedsvekt. Etterfølgende bilde viser Mossefossen og Moss Jernverk sommeren 1800. En av de viktigste grunnene til at jernverket ble lagt her, var nærheten til Mossefossen og nærheten til en god havn. På bilde ser vi røken fra masovnene på jernverket og broen som førte Kongeveien over Mosseelva. I bakgrunnen sees tettestedsdannelsen mot Mossesundet og rundt kirken.  

Les hele dokumentet - klikk her (pdf)