Medlemsmøter for Moss historielag i 2023

Møtedato

Møtested

Møtestart

Tema og foredragsholder

Ansvarlig for møtet

15.03.23

Larkollenveien 7

18:00

Årsmøte for 2022. Nyqvistbyen. Paul Nordberg

Styret, Jan

22.03.2023 Torderød gård 18:30

Onsdag 22.mars kl 18.30:
Kunsthistoriker Arnt Fredheim
vil fortelle om «Portrett og landskapskunsten på Torderød» sett i lys av europeisk kunst i 18.- og 19.århundre.

Torderød gårds venner

19.04.23

Larkollenveien 7

18:00

Slektsforskning. Erik Opprerud

Liv, Jan

26.04.23   Torderød gård  18:30  

Onsdag 26.april kl 18.30:
Kunsthistoriker Arnt Fredheim
vil fortelle om «Opplysningstiden kom til Moss».

Torderød gårds venner.
 21.06.23  Skoggata i Moss   sentrum  15.00

Årets sommertur. Bussen går fra Kjellerødgården/gamle Pizzarelli i Skoggata

Styret 
 20.09.23   Larkollveien 7  18.00   MØTET FLYTTA TIL SEPTEMBER

Tidligere barnehagelærer i Moss og førstelektor ved høgskolen i Vestfold,

Turid Thorsby Jansen vil fortelle om «Barnehagehistorien i Industribyen Moss»

 Harald Stenerud 
 18.10.23 Larkollveien 7  18:00  Din digitale arv  v/ Heidi Fjeldvig  Styret
 19.10.23

Fotballbanen i Krossern 

Fiolveien

 11.00  Den 19. oktober kl 11.00 går turen til Våpenhula på Jeløy.  
 08.11 AVLYST  11.00  Vandring til våpenhula i Mossemarka. AVLYST. Kommer til våren  
14.11.23 Larkollveien 7 18.00 Erik Sagflaat skal snakke om er «TV-serien «Makta» :
Hva er sant og hva er ikke sant om maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970-80-tallet.»
 
05.12 Rundhuset Nesparken   Julemøte