Strandsitteren artikler

Is-skjæring på Molbekk

IS-SKJÆRING PÅ MOLBEKK
av Solveig Haug Urdal

1909 ble det skåret is på Molbek for siste gang, og da tjente arbei- derne, som var fra M. Peterson & søn's sagbruk, 5 øre pr. isblokk". Disse opplysningene var i følge nå avdøde Tor Halvorsen.Min bestefar, Alfred Olsen Haug, deltok i isskjæringen på Molbekk fram til 1909, og jeg hørte mange historier i min barndom om slitet med å måke snøen av tjernet for at isen skulle bli tjukk og den tunge isskjæringen etterpå.

 

Senere har Molbekk vært drikkevannskilde for beboere på Kambo.

I dag er Molbekk et idyllisk tjern som benyttes som badested om sommeren og til islek om vinteren. Den gamle brua i søndre enden er bygget opp igjen i auten- tisk utgave på grunnlag av et gammelt bilde. Går man ned volden på vestlig side, vil man tydelig se steinsettingen for renna som isblokkene ble fraktet i ned til utskipingsstedet, omtrent der hvor tunnellgjennomslaget er i dag. Likedan kan man se rester av is-bingen. Kyststien går like ved dette stedet, som er et minne om et fordums næringstiltak basert på en naturlig ressurs, men is smelter som kjent, og tidene forandrer seg.

"Mollebek" er det navngitte stedet ved Mossesundet på et kart fra 1770-årene. Sannsynligvis har det vært et lite tjern med utløp til Mossesundet. Det ble senere gravd ytterligere ut og demt opp med en vold. Slik ble det benyttet som isdam allerede fra 1870 årene. Isskjæring var en nødvendighet og sannsynligvis lønnsom business før kjøleskapenes og frysebok- senes tid.

Det ble anlagt isbinge til oppbevaring av isen nedenfor tjernet, og ei lang renne førte fra tjernet og ned til utskipingsbrygga nedenfor Molbek. Mesteparten av denne isen ble solgt til England.

I Per Edfeldt skriver i sin "Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen" (1978 ) følgende: "Til skjæringen brukte man en spesiell issag. Den var bred i bladet øverst ved håndtaket og smalnet så nedover. Gamle sag- blad fra oppgangssager ble også brukt. Isblokkene ble skåret i firkanter på 24 x 24 tommer. For at isen ikke skulle smelte om våren, ble den lagt ned i sagflis. M. Peter- son & søn bygde ut Molbektjernet til isdam.

Kilder:

● Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen, ved Per Edfeldt.

● Kambo i fortid, nåtid og framtid, ved Solveig Haug Urdal