Strandsitteren artikler

Arkiver fra Jeløy-skoler

NÅR ARKIVER FRA JELØY-SKOLER BARE DUKKER OPP
av Anne Brekke Jørgensen

Moss kommune har for øyeblikket ikke den fulle og hele oversikt over sin arkivbestand. Å skaffe seg denne oversikten er et arbeid som pågår hele tida og som kan gi mange overraskelser.

Skolene i Moss hadde sine egne arkiver fram til 2009. Da overtok Sentralarkivet ansvaret og all dokumentasjon ble elektronisk arkivert. Flere av skolene jobber nå med å rydde papirarkivene sine. Arkivene etter de nedlagte skolene, som Skarmyra, Grindvold og Kambo, er ferdig ryddet og arkivert på Rådhuset. Det samme er arkivene til Bytårnet og Jeløy skoler.

Ramberg ryddet og vi fant
Ramberg er en av skolene som rydder, og i den forbindelse dukket det opp noe spennende. Skolen er forholdsvis ny, fra 1976, men arkivene viste seg å inneholde materiale som var mye eldre enn dette – flere pappesker, stabler med møtebøker, en hel haug bilder med rammer osv.Vi trodde at materialet skulle være fra gamle Jeløy skole, som Ramberg var ment å erstatte, men det var mer. Det var nemlig også mye fra Søndre Jeløy skole, som Jeløy skole het opprinnelig, men også fra selve skolestyret i Jeløy herred, dvs. Jeløy kommune.

Skolearkivene unnslapp brann
Vi har lite arkivmateriale fra Søndre Jeløy skole og Jeløy skolestyre i arkivene på Rådhuset. I det hele tatt er ikke arkivet etter Jeløy kommune særlig stort. Ifølge en påtegning fra Statsarkivet fra 1925, brant nesten hele arkivet opp i 1892. Da brant huset til ordføreren, og arkivet ble oppbevart hjemme hos ham. (Hadde vært veldig morsomt om noen fant ut mer om dette.) Men arkivet til skolestyret ble tydeligvis ikke oppbevart samme sted. Det var antakeligvis hjemme hos skolestyreren. Seinere ble det antakeligvis arkivert på den største skolen, eller arkivet fra skolen havnet sammen med arkivet fra skolestyret et helt annet sted.

Egentlig skal arkiver fra forskjellige arkivskapere arkiveres hver for seg, alle skal få beholde sin egen historie, men det er ikke alltid så enkelt i praksis. Vi har også sett det samme i Moss: Skarmyra skole og Moss skolestyre drev litt samarkivering siden de i perioder holdt til samme sted, eller i det minste delte egnet bort- settingsrom. En konvolutt merket Til skole- og
herredsstyre sier vel også noe om hvordan administrasjonen i Jeløy kommune ble oppfattet og hvorfor det ble som det ble.

Eldste protokoll fra 1839
Etter litt grovsortering og rydding ble en full tralle med pappesker, stabler med møtebøker og en stabel bilder med rammer til tre hyllemetre med arkivmateriale, en for Søndre Jeløy skole og to for Jeløy skolestyre. Pluss bildene. Arkivmaterialet skal etterhvert finsorteres og gjenforenes med sine respektive. Materialet omfatter saker om ansettelser av lærere, eksamensprotokoller, protokoller fra lærerråd og tilsynsråd, vitnemål, klasselister og en Protocol til anførsel av korporlig straff for perioden 1924- 1934. Vi trodde også at arkivene gikk tilbake til 1870. Det viste seg at det eldste arkivstykket var en protokoll fra 1839! Skole-Examinations-Protocol til Sogneprestens Brug begyndt 1839 begynner med en Fortegnelse over de skolepliktige Børn fra det fyldte 4de Aar paa Verlesand, Østre- Badet og Klommestenshavn, efter det af Skolelærer Sørensen optagne Mandtal October 1839.


To lyserøde konvolutter fra Gashus skole, som lå på grensen mot Våler, inneholdt eksamensbesvarelser i regning og diktat fra 1935.

Lyserøde konvolutter fra Gashus
Arkivene rommet et par ekstra overraskelser. To lyserøde konvolutter var merket ”Gas- hus skole”. Denne skolen lå på landsida av Jeløy kommune, mot grensen til Våler, og ble nedlagt i 1935/36. Til nå har vi ikke hatt ordentlige spor etter denne skolen, annet enn at den er nevnt et par steder, bl.a. da den ble vedtatt nedlagt. De to konvoluttene viste seg å inneholde eksamensbesvarelser i hhv. Regning og Diktat i 1935. Oppi den ene var det også et annet brev, stilet til Skolestyret og merket ”Skolesak”.

Brevet var fra lærer Reme som ga en oversikt over de åtte elevene som hadde meldt seg opp til folkeskoleeksamen denne våren. Det er deres besvarelser som nå er arkivert. Fra å ha mer eller mindre forsvunnet ut i det store intet, har Gashus skole nå altså et bittelite arkiv og vi kan dokumentere hvilke elever som gikk der dette siste skoleåret. Nordre Jeløy skole ble nedlagt omtrent samtidig, men der har vi ennå ikke funnet noe tilsvarende. Bildene viste seg å være mer enn bare bilder. Ett var et diplom fra Østfold havebruksforening til Søndre Jeløy skole. Et annet var Moss skiklubbs vandreskjold for Moss og omegns skoler, skjenket av A/S Moss Glassværk. Siste vinner i skolenes skikonkurranse var Søndre

Jeløy skole i 1939, etter en periode med Skarmyradominans. Vi ser i spenning fram til hva annet som kan dukke opp i arkivene etter de andre skolene.


Protokollene fra Søndre Jeløy skole og mappene fra Jeløy skolestyre inneholder mye uutforsket materiale.